Program razvoja podeželja 2014 -2020

Evropa investira v podeželje

Program razvoja podeželja 2014–2020 je skupni programski dokument Republike Slovenije in Evropske komisije, ki pomeni programsko podlago za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP).

Naša kmetija je prejemnik sredstev ukrepa 11: Ekološko kmetovanje

Cilji:

Spodbuditi kupce k nakupu sadja, ki je visoke kakovostne vrednosti in je temelj za naše zdravje in okolje.  Z  izborom ekološko pridelanega sadja kupci  prispevajo  k varovanju okolja  in podpirajo lokalno kmetijstvo in gospodarstvo.

Pričakovani rezultati:

Prispevek  pri  ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.