Predstavitev kmetije

S spoštovanjem do zemlje

Kmetija Majcen

se prvenstveno ukvarja s pridelavo sadja. Sadovnjaki se nahajajo na različnih lokacijah v bližini kmetije. S kmetovanjem je pričel že oče Franc v začetku sedemdesetih let. Tradicijo sedaj nadaljuje sin Mitja z ženo Jelko, ki vodita sadjarsko kmetijo z veliko mero strokovnosti in z občutkom do varovanja okolja.

V naši ponudbi je naravi in človeku prijazno pridelano sadje, in sicer hruške,  jabolka,  breskve in kaki. Breskve in kaki pridelujemo po ekoloških smernicah. Sadje prodajamo sveže in skrbimo, da je čas od obiranja do potrošnika čim krajši.                                 

Od leta 2012 del jabolk predelujemo v odličen naraven 100 % domači jabolčni sok.

Prodaja sadja se izvaja na naši kmetiji, lahko pa ga kupite v  prodajalnah sadja in zelenjave na Goriškem, v Ljubljani, na ekoloških tržnicah po Sloveniji in še kje. Prodajamo ga tudi v Italijo, in sicer v sosednjo Gorico, Trst in Videm. S ponosom se lahko pohvalimo, da so bile naše hruške leta 2014 naprodaj tudi na policah v Pragi. V zadnjih letih jih je mogoče kupiti na Hrvaškem, zlasti v Dalmaciji.

Naše sadje je dar narave hkrati pa tudi plod našega spoštovanja in ljubezni do zemlje.